Rola gwarancji w procesie eksploatacji sprężarki przemysłowej

Osuszacz powietrza – adsorpcyjny czy kondensacyjny?
18 marca 2019
Filtry do sprężarek – typy i rodzaje
21 maja 2019

Rola gwarancji w procesie eksploatacji sprężarki przemysłowej

Uwzględnienie żywotności sprzętu jest jednym z kluczowych czynników wyboru przy zakupie. Eksploatacja zależy oczywiście od intensywności użytkowania i częstotliwości pracy. Wielu producentów sprężarek przemysłowych zapewnia, że urządzenie zachowa sprawność przez wiele lat. Jaką rolę odgrywa gwarancja w procesie ich eksploatacji?

Sprężarka śrubowa - koszty eksploatacji

Nawet prowadząc mały zakład przemysłowy, należy regularnie przeprowadzać przegląd zgromadzonego wyposażenia. Codzienne użytkowanie znacząco przyspiesza zużycie sprzętu. Co ciekawe, zasada obowiązuje także wtedy, gdy urządzenie jest rzadko wykorzystywane. Po kilku tygodniach lub nawet miesiącach przerwy, uruchomienie nieużywanej sprężarki śrubowej może być niebezpieczne, ponieważ trudno ocenić jej aktualny stan techniczny.

Oddając urządzenie do przeglądu, trzeba liczyć się z opłaceniem kosztów eksploatacji. Co wchodzi w skład rozliczenia? Jedną z głównych pozycji jest sama usługa serwisowa. Do tego należy uwzględnić koszt części zamiennych, gdyby mechanik stwierdził wadliwe działanie poszczególnego elementu. Na cenę wpływa oczywiście też sam koszt robocizny. To jednak kwestie, które łatwo obliczyć. Dużo trudniej oszacować koszt eksploatacji przed oddaniem do serwisu. Dlaczego trzeba wziąć to pod uwagę?

Drobne regulacje i proste naprawy, które można wykonać na miejscu, również generują wydatki. Może to wydać się dziwne, ale do ogólnego kosztu eksploatacji włącza się nawet obsługę sprężarki śrubowej przez pracownika stanowiska. To od jego umiejętności popartych doświadczeniem zależeć będzie, czy sprzęt ulegnie szybszemu zużyciu. Nie wolno także zapomnieć o utraconych zarobkach wynikających z przestoju. Specjalistyczny sprzęt trudno szybko zastąpić na czas fachowej naprawy.


Jak zaplanować wydatki eksploatacyjne?

Zestawienie wszystkich podanych kosztów może stanowić problem, zwłaszcza dla osób niewprawionych w samodzielnym prowadzeniu rachunkowości. Efektywność zarządzania zakładem wymaga jednak ustalenia jasnego przedziału stawek amortyzacyjnych. Odbywa się to na podstawie analizy cen rynkowych, zawartych w ofertach usługodawców. Wówczas zaplanowanie wydatków staje się prostsze i połączone z planem bieżącego przeglądu wyposażenia.

Jak to wygląda w praktyce? Kierownik zakładu ustala określoną stawkę amortyzacyjną dla konkretnego środka trwałego, którym w tym przypadku jest maszyna pod nazwą “sprężarka śrubowa”. Decyzja może być podejmowana wespół z pracownikami, którzy dużo lepiej znają możliwości maszyny i potrafią ocenić jej zużycie. Przedsiębiorcy nie zawsze nabywają nowy sprzęt prosto z salonu. Zakup używanego sprzętu to dobre rozwiązanie, ale warto mieć na uwadze jego aktualny stan techniczny.

Następnie sporządza się tabelę, w której uwzględnia się konkretne przedziały czasowe. Wartość spada z każdym rokiem użytkowania. Oznacza to, że okres gwarancji producenta jest jednym z ważniejszych czynników oceny wartości środka trwałego i szacunkowego określenia przyszłych kosztów eksploatacji.

Warto pamiętać także o dodatkowych czynnikach całkowitego zużycia. Sprężarka śrubowa sprzed kilku lat, zapewne spełnia normy techniczne, ale może posiadać gorszą klasę energetyczną. Innymi słowy, pobiera podczas pracy więcej prądu, a to kolejny koszt, jaki należy uwzględnić.


Okres gwarancyjny sprężarki śrubowej

W przypadku sprężarek śrubowych również sprawdza się zasada, że im lepszej klasy sprzęt, tym dłuższy jest okres gwarancji. Ile wynosi? Większość producentów zapewnia, że ich produkty pozostaną niezawodne przez pięć lat. Koszt przestoju bywa jednak znacznie większy niż cena sprężarki, dlatego niektóre umowy gwarancyjne obejmują także dostarczenie innego produktu o podobnych parametrach na czas naprawy.

W pojedynczych przypadkach, okres gwarancji trwa nawet 10 lat. To korzystne rozwiązanie dla dużych zakładów, gdzie nie można pozwolić sobie, choćby na dzień opóźnienia. Sprężarka śrubowa nie jest aż tak popularna, dlatego specjalizujące się w jej naprawie serwisu robią co mogą, aby zadowolić swoich klientów.